Dřevoštěpkové desky OSB

Rozdělení desek OSB Rozdělení dřevoštěpkových desek OSB
Ukázky použití Ukázky použití
Tabulka mechanických vlastností Tabulka mechanických vlastností

Kliknutím se obrázek zvětšíVelkoplošný konstrukční materiál na bázi dřeva, desky z orientovaných štěpků, (oriented strand board), krátce OSB, již několik let známých i na našem trhu stavebních materiálů.

Tyto desky byly vyvinuté na severoamerickém kontinentu v padesátých letech jako plnohodnotná náhrada za dražší a v té době nedostatkovou stavební překližku, používanou v USA a v Kanadě pro dřevostavby všeho druhu. V těchto zemích, podobně jako v zemích skandinávských, má výstavba rodinných domů i ostatních budov technologií dřevostaveb velkou tradici a oblibu. Na evropském trhu se pod označení OSB řadí jen taková dřevoštěpková deska, která splňuje normu EN 300.

Kliknutím se obrázek zvětšíPředním evropským výrobcem OSB desek je společnost Krono Gruppe Schweiz. Její nejnovější výrobní závod vyrábí desky OSB na zatím nejmodernějším výrobním zařízení na světě technologií kontinuálního lisu Conti-Roll. Pro účely výroby jsou zalesňovány a posléze řízeně káceny vybrané druhy borovice daného průměru . Borové štěpky jsou spojovány vodovzdornou pryskyřicí. Vrchní a spodní vrstva štěpek, dlouhých až 115 mm, je orientována souběžně a prostřední vrstva příčně na podélnou osu desky. Délka a orientace štěpek, dodává materiálu potřebnou pevnost a pružnost. Zároveň dává tato konstrukce povrchu OSB desky, zajímavý vzhled. Desky splňují, a to s velkou rezervou, požadavky na udělení zdravotních atestů o nezávadnosti pro použití do interiérů. Výrobcem je zaručena jejich rozměrová stálost. Požární odolnost je kvalifikována jako C1, tedy těžce hořlavý materiál.

Rozdělení OSB desek z hlediska odolnosti proti vlhkosti

odr15.gif (898 bytes) OSB 2 - do suchého prostředí
odr15.gif (898 bytes) OSB 3 - do vlhkého prostředí (standardní provedení)
odr15.gif (898 bytes) OSB 4 - určená pro vysoké zatížení a do trvale vlhkého prostředí

 Desky mají hranu buď hladkou, nebo opatřenou perem a drážkou. Typ s perem a drážkou umožňuje desky snadno, pevně a přesně spojovat.

Dají se řezat, vrtat, brousit, lepit, mořit, lakovat nebo natírat stejně, jako masivní dřevo. Lze je i omítat speciálními omítkami či obkládat keramickými či jinými obklady. Tyto úpravy působí velice zajímavě.

 

Přednosti
desek OSB:
odr15.gif (898 bytes) Homogenní deska bez suků, trhlin a vnitřních vad
odr15.gif (898 bytes) Odolnost proti vlhkosti a dřevoškůdcům
odr15.gif (898 bytes) Dobrý tepelný odpor
odr15.gif (898 bytes) Dobrá požární odolnost (C1) - test PAVÚS Praha
odr15.gif (898 bytes) Zdravotní nezávadnost (test SZÚ Praha a VVÚD Praha)
odr15.gif (898 bytes) Vysoká pevnost a tuhost
odr15.gif (898 bytes) Odolnost proti vyboulení plochy
odr15.gif (898 bytes) Rychlost práce, výborná opracovatelnost
odr15.gif (898 bytes) Nízká objemová hmotnost
odr15.gif (898 bytes) Nízké výrobní tolerance, nízké objemové změny
odr15.gif (898 bytes) Atraktivní design
odr15.gif (898 bytes) Stabilita desky (nekroutí se vlivem vysychání) věrohodná imitace stavebních materiálů
Hlavní oblasti
použití:
odr15.gif (898 bytes) Záklopy střech (ideální jako podklad pro asfaltové šindele)
odr15.gif (898 bytes) Dřevostavby - haly, rodinné domy, bytové domy, nástavby, hospodářské budovy
odr15.gif (898 bytes) Buňkové systémy, zařízení stavenišť, provizorní zateplení budov, nosné sendvičové panely
odr15.gif (898 bytes) Nosníky a nosné konstrukce
odr15.gif (898 bytes) Billboardy, ohrazení stavenišť, betonářská bednění
odr15.gif (898 bytes) Interiéry: příčky, podhledy, obložení stěn, podlahové konstrukce i konečné podlahy (s
     úpravou broušením a lakováním)
odr15.gif (898 bytes) Výstavnictví
odr15.gif (898 bytes) Filmové stavby, nábytek a korpusy, výplně dveřních křídel
odr15.gif (898 bytes) Výroba beden, palet, regálů
Formáty [cm]: odr15.gif (898 bytes) 250 x 125 ostré
odr15.gif (898 bytes) 250 x 62,5  pero-drážka (4PD)
odr15.gif (898 bytes) 250 x 67,5  pero-drážka (4PD)
Tloušťky [mm]: odr15.gif (898 bytes) 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 25

Podrobné instalační instrukce Vám podá Váš dodavatel panelů nebo firma Topik, která také provádí odborná proškolení aplikačních firem.

  

Ukázky použití dřevoštěpkových desek OSB:

Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší
Kliknutím se obrázek zvětší Kliknutím se obrázek zvětší

  

Tabulka mechanických vlastností dřevoštěpkových desek OSB:

odr15.gif (898 bytes) Kronoply OSB3

Vlastnost

Zkušební metoda

Jednotka

6 až 10 mm

11 až 17 mm

18 až 25 mm

Tolerance

– tloušťka

EN 324-1

mm

± 0,3

– délka a šířka

EN 324-1

mm

± 2

– přímost hran

EN 324-2

mm / m

± 1,5

– pravoúhlost

EN 324-2

mm / m

± 2,0

Hustota

EN 323

kg / m3

650 ± 40

630 ± 40

610 ± 40

Obsah vlhkosti

EN 322

%

9 ± 3

Pevnost v ohybu

– v hlavní ose

EN 310

N / mm2

30

28

26

– ve vedlejší ose

EN 310

N / mm2

13

12

11

Modul pružnosti

– v hlavní ose

EN 310

N / mm2

4 500

– ve vedlejší ose

EN 310

N / mm2

1 700

Rozlupčivost

EN 319

N / mm2

0,34

0,32

0,30

Bobtnání po 24 h

EN 317

%

12

Po zkoušce opakování

– pevnost v ohybu

EN 321-310

N / mm2

11

10

9

– rozlupčivost

EN 321-319

N / mm2

0,18

0,15

0,13

Po zkoušce varu

– rozlupčivost

EN 1087-1

N / mm2

0,15

0,13

0,12

Koncentrace formaldehydu

EN 120

mg

E1 < 8 mg

Stupeň hořlavosti PAVÚS

ČSN 73 0862

      

\

 

 

Ceník dřevoštěpkových desek OSB Prohlédněte si náš aktuální ceník

Vzhůru na začátek této stránky OBSAH